Ordförande har ordet

Hej alla KMS-are!

Ja även alla andra som läser detta program.

Nu står Vi snart inför en ny härlig båtsäsong.

Det är med gemensamma krafter och med stort stöd från

Karlskrona kommuns hamnavdelning som gör att Vi nu har ny brygga att förtöja vid.

Likaså har Vi fått hjälp med att elda upp den gamla boden. Nu återstår det för medlemmar

o andra att hålla området i det skick som Vi vill möta vid ett besök.

Det är både min och styrelsens önskning att alla medlemmar skall komma till KMS stuga för

att umgås och ha trevligt under sommaren.

Stugöppning kommer att ske den 1 maj och då finns det möjighet att äta lunch.

Klubben bjuder på lättare förtäring.

OBS! Anmälan görs till Per Karlsson, 0708-976806.

Vi kommer även under 2017, att fortsätta med våra grillkvällar, på fredagar, med start den 26 maj kl 1800, hoppas

I vårt årsprogram, under fliken"Aktiviteter" står kommande verksamheter i KMS.

Ett stort tack till alla ni sponsorer som bidrar, så att verksamheten fortgår.

Avslutningsvis vill jag hälsa alla än en gång ,"Hjärtligt välkomna" ut till KMS oavsett färdmedel.

Vi ses.

Välkomna!

Lars Ronnje

Ordförande KMS